Jelentkezés/Működési hozzájárulás

A szakosztályok havi működési hozzájárulás összegei
2022. október 01-től

A működési hozzájárulások fizetése 12 hónapra vonatkozik, a kivételek külön jelezve

szakosztály Összeg/hó/fő
Asztalitenisz előkészítő csoport 5.000
Asztalitenisz versenyzői csoport 10.000
Atlétika futó, ugró 5.000
Atlétika Dobó 4.000
Korcsolya 5.000
Kosárlabda (11 hó/év, július mentes) 6.000
Röplabda előkészítő csoport: szeptember 01-június 30-ig 3.000
Röplabda (11hó/év, július mentes) 6.000
Sakk 5.000
Torna 5.500
Úszás előkészítő csoport 9.600
Úszás versenyzői csoport 13.500

Működési hozzájárulás szabályzata

A Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. sportolóinak működési hozzájárulását a következőképpen szabályozom.

  1. A Kft. szakosztályainak sportolói által fizetendő működési hozzájárulás fizetésének módjai:

A működési hozzájárulás fizetéséhez szükséges a gondviselő nevében regisztrálni a https://sportiskola.szombathelysport.hu/ weboldalon kell.

  • A regisztrációt követően a sportolókat sportáganként kell rögzíteni. Ki kell választani a fizetés módot: bankkártya vagy átutalás. Bankkártyával azonnal lehet fizetni a kiválasztott időszakot (1 hónap, 3 hónap, 6 hónap választható). Ezt követően a rendszer automatikusan a következő időszak azonos napjára szóló fizetési emlékeztetőt küld egy linkkel, amelyre kattintva a következő időszak befizetését lehet bankkártyával megtenni.

Átutalásos mód választása esetén egy válaszlevélben megküldjük a fizetendő összeget, illetve a bankszámlaszámot (K&H Bank 10404742-00033323-00000000), amelyre kérjük a működési hozzájárulást megfizetni a gyermek neve és sportága megjelölésével.

  • A működési hozzájárulást havi rendszerességgel az edzőnek készpénzben fizeti meg, melyet az edző a tárgyhó végéig a Kft. pénztárába befizet.

A fizetési határidő az a.) pont esetében a rendszer által generált nap, a.) és b.) pont esetében legkésőbb minden hónap 15. napja (amennyiben nem munkanap, akkor az azt követő munkanap). Új belépők esetében a belépés hónapjára türelmi időt biztosítunk. Az ezt követő hónap elsejétől minden új belépő köteles a szakosztálya részére megállapított működési hozzájárulást megfizetni. A szakosztályonként eltérő havi működési hozzájárulás összegének megállapítására a szakosztály- és a sportiskola vezető javaslata alapján az ügyvezető jogosult, melynek hatályos összegeit a szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza.

  1. Működési hozzájárulás kedvezmény vagy mentesség

Ügyvezetői döntés alapján adható kedvezmény:

  • Szociális helyzetre, testvérkedvezményre való hivatkozással működési hozzájárulás fizetés kedvezményre vagy mentességre irányuló kérelem a 2. számú mellékletben található formanyomtatványon nyújtható be.

Működési hozzájárulás kedvezmény csak sportági szakszövetségi igazolással rendelkező sportolók részére adható, maximum egy naptári évre a 2. számú melléklet szerinti kérelem benyújtása, illetve annak esetleges elbírálása után.  A sportoló gondviselője a kérelmet írásban, legkésőbb a tárgyhót megelőző hónap 15. napjáig juttatja el a sportoló edzőjének. A kedvezményt az ügyvezető bírálja el a sportiskola vezető, a szakosztályvezető és az edző javaslata alapján.

  1. A sportolói viszony megszűnése

A sportolói viszony megszűnik:

–     a sporttevékenység befejezésével

–     kizárással az alábbi indokok alapján:

a./ a szakmai programban megállapított követelmények hiánya;

b./ működési hozzájárulás fizetés elmulasztása (3 hónap)

c./  sportszerűtlen viselkedés miatt.

–  átigazolással.

A sportolói viszony megszűnéséről értesíteni kell a sportoló szüleit

  1. A szabályzat hatályba lépése

A szabályzat 2022. október 01-től visszavonásig érvényes.

Működési hozzájárulás szabályzata